STRATEŠKI RAZVOJ PREDUZEĆA ZA BUDUĆNOST

Visoko kvalifikovano i motivisano tehničko i rukovodeće osoblje su ključ za razvoj
u ambijentu savremene konkurencije gde su tehnologija i znanja dostupniji nego ikad.

PODRŠKA U KREIRANJU I OPTIMIZACIJI USLOVA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA

Uspešna kompanija zasniva se na kvalitetu svojih proizvoda i usluga, kao i na zadovoljstvu svojih klijenata i zaposlenih.

Da bi mogli da stojite u korak sa konkurencijom na današnjem tržištu, koje se stalno i intezivno menja, Vaša kompanija mora pre svega da ima visoko kvalifikovano i motivisano, tehničko i rukovodeće osoblje.

Na osnovu naučno dokazanih i globalno priznatih analiza potencijala i kompetencija pružamo podršku u kreiranju i optimizaciji svih ključnih preduslova za uspešno poslovanje.

Naš fokus je zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, kao i identifikaciji svih zaposlenih i rukovodilaca, sa ciljevima kompanije. To postižemo radom na zajedničkom stavu o misiji i razvijenoj praktičnoj korporativnoj kulturi. Takođe obuhvata i rad na prepoznavanju i održivoj promociji ljudskih potencijala i sposobnosti, od radnika do ‘TOP’ menadžera.

Od posebnog značaja u ovom kontekstu je promocija i razvoj komunikativnih veština u timskom radu i među menadžerima.

ALATI

Quantified.Company (Team Analysis, Engagement Tool) QC je jedinstveni savremeni online alat za anketiranje zaposlenih I omogućava da se trenutni status kvo celog tima ili organizacije pregleda i podeli sa zaposlenima i timovima. Za razliku od konkurentnih metoda QC alat je jednostavan za korišćenje. Prikupljanje informacija odvija se u procesu koji više liči na razgovor. Zaposleni govore o motivatorima i izazovima na radnom mjestu, a QC alat sažima ključne nalaze. Ovo rezultira konkretnim prijedlozima za implementaciju. Angazovanje odeljenja za ljudske resurse je stoga veoma kratko. Onda mi preiuzimamo sve dalje korake za vas.

INSIGHTS MDI (Analiza potencijala i motivacije). Ona pruža opsežne povratne informacije o preferencijama ponašanja, vrednostima i motivima, tj. o esencijalnim osobinama ličnosti subjekta. Ona je stoga idealni instrumenti za izbor i upravljanje zaposlenima , njihov razvoj u liderstvu, prodaji, servisiranju i izgradnji tima. Konkretno, moguće je proceniti prikladnost subjekta s obzirom na njegove „meke veštine“ za određene profesionalne zahtjeve.

ASSESS (analiza sposobnosti za rukovodioce). Ovaj instrument meri relevantne kompetencije u odnosu na unapred definirani profil cilja u postotnom omeru i pokazuje da li I u kojoj meri kandidat ima određene vještine liderstva i na kojim područjima treba i dalje promovirati. Analiza kompetencija daje konkretne predloge razvoja za svaki predmet i idealna je za prepoznavanje liderskih potencijala kao i individualnih potreba za razvojem i obukom. Idealan je za popunjavanje pozicija izvršnog nivoa.

The RELIEF (stress analysis) je holistička procedura razvijena specijalno za procenu mentalnog rizika (burnout). Ova alatka je jedna vrsta dijagnostičko-orijentacionog pregleda koji daje informacije o prevladavajućim faktorima mentalnog stresa u kompaniji i na osnovu njih preporučuje odgovarajuće mere.

Nemački nacionalni program „Unternehmenswert: Mensch plus“ za poršku malim i srednjim preduzećima ima za cilj kreiranje i podstrek održivog digitalnog radnog okruženja i organizaciju orijentisanu zaposlenima. Ova znaja i iskustva ptimenjiva su i van nemačkih granica.

Sertifikovani smo za procesni konsalting „Unternehmenswert:Mensch“ čija je ideja da je osnovna korporativna vrednost ČOVEK i ima za cilj da pokrene procese održivog učenja i promene u kompanijama. Ova znaja I iskustva ptimenjiva su I van nemačkih granica.

Poslovni alat INKA pokriva analizu jedanaest najbitnijih tema jednog preduzeća: strategija, likvidnost, procena rizika, liderstvo, briga o korisnicima, organizacija, korporativna kultura, razvoj ljudskih resursa, procesi, nabavka i inovacije. Iznad svega, MSP mogu koristiti ovu alatku za kratku i sažetu „proveru“ radnih procesa i organizacije rada. Zajedno možemo izabrati pojedinačne teme ili proći od prve do zadnje teme. Po završetku znate kako stojite u pojedinačnim predmetnim oblastima i gde imate potrebe za optimiranjem I poboljšanjem u svojoj kompaniji.

BMP (Biotrain-Mind-Processing) proces treniranja stvara jasnoću i dobro planiranu proceduru u samo nekoliko sesija. Vi imate temu – mi vas vodimo do cilja! Oštre granice i duboka prevencija dovode do planskih specifikacija koje imaju visok nivo stvarnosti. Sa BMP, dakle postižete najviši stepen verovatnoće implementacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

[contact-form-7 id="201" title="Contact form"]